obrázek bez popisu

Tvrdost vody

Voda v přírodě obsahuje minerální soli. Podle množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě je voda

měkká nebo tvrdá. Tvrdost vody záleží na charakteru půdy, kterou voda protéká – vápenatá půda dává

vodu tvrdou, písčitá a žulová půda dává vodu měkkou.

Tvrdost vody odpovídá hodnotě hořčík a vápník v mmol/l. V současné době je možné se setkat i s jinými

jednotkami, jako jsou např. stupně německé, anglické, americké, francouzské a jiné.

Z tohoto důvodu zde uvádíme jejich přepočet: 1 mmol/l = 5,61°N = 7,02°angl = 5,83°am = 10,01°F =100,09 mg/l = 2 mval/l

velmi měkká 0 – 0,7 mmol/l

měkká 0,7 – 1,4 mmol/l

středně tvrdá 1,4 – 2,1 mmol/l

tvrdá 2,1 – 3,2 mmol/l

značně tvrdá 3,2 – 5,3 mmol/l

velmi tvrdá > 5,3 mmol/l

Od 1. 3. 2013 již ve svých domácnostech odebíráte kvalitní pitnou vodu z vírského přivaděče. Tato voda je mnohem kvalitnější než voda z prameniště Vojkovice, především její tvrdost je o polovinu nižší, zdroj není ohrožen připadnou kontaminaci při povodni a není omezeno ani její množství.

Tvrdost vody ve skupinovém vodovodu z Vírského oblastního vodovodu, který zásobuje vodou všechny obce svazku (Židlochovice, Hrušovany u Brna, Vojkovice, Blučina, Žabčice, Unkovice a Přísnotice) od 1.3.2013 je 2,72 mmol/l.