obrázek bez popisu

Orgány a jejich personální obsazení

Valná hromada

Karel Klein - zástupce obce Vojkovice
Mgr. Tomáš Šenkyřík - místostarosta obce Židlochovice
Mgr. Jan Šenkýř - starosta obce Blučina
Pavel Kadlec - starosta obce Hrušovany u Brna
Ing. Jakub Coufalík – starosta obce Žabčice
Zdeněk Pospíšil - starosta obce Unkovice
Ing. Zdeněk Mahovský – starosta obce Přísnotice

Předsednictvo

Karel Klein - předseda
Mgr. Tomáš Šenkyřík - místopředseda
Mgr. Jan Šenkýř – člen

Kontrolní komise

Zdeněk Pospíšil - předseda
Pavel Kadlec 
- člen
Ing. Zdeněk Mahovský - člen

Předseda

Karel Klein