obrázek bez popisu

Rozvojové záměry

Krátkodobé

Žabčice - intenzifikace ČOV

Blučina - ul. Dukelská, prodloužení vodovodu a kanalizace

Židlochovice - ul. Lidická, přeložka vodovodu

- Žerotínovo nábřeží, odkanalizování RD

Vojkovice - kanalizace - III. etapa

Napojení na VOV obcí Vojkovice a Hrušovany u Brna

Dlouhodobé

Hrušovany u Brna
- výměna nefunkční splaškové kanalizace - I. a II. etapa

Židlochovice

- výměna nefunkční splaškové kanalizace - I. a II. etapa

- kanalizace ul. kpt. Rubena

Blučina

- prodloužení vodovodu a kanalizace ul. Na Příkopech