obrázek bez popisu

Členství DSO VaK Židlochovicko v jiných subjektech

Svaz VKMO s.r.o. - www.svkmo.cz


Svazek je partnerem Vodárenské akciové společnosti, a.s., která provozuje náš majetek.

www.svkmo.cz

Svazek je partnerem Vodárenské akciové společnosti, a.s., která provozuje náš majetek.

Do počátku roku 2009 byl VaK Židlochovicko jejím akcionářem. Vlastnili jsme 2499 kusů akcií, což představovalo pouze 1,13% všech akcií této společnosti. Z tohoto důvodu jsme neměli vliv na fungování Vodárenské akciové společnosti, a.s..

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko na svém zasedání dne 30. 9. 2008 rozhodla o vstupu VaK Židlochovicko do Svazu VKMO s. r. o. za podmínek dle společenské smlouvy Svazu VKMO s. r. o. Vstup svazku VaK Židlochovicko byl proveden navýšením základního kapitálu SVKMO s. r. o. ve výši akcií VAS, a. s., které svazek VaK Židlochovicko doposud vlastnil.

Společnost SVKMO s. r. o. je

  • 100 % vlastněna svazky měst a obcí
  • majoritním akcionářem provozní vodohospodářské společnosti VAS a.s., která na základě smluv o pronájmu a provozování provozuje vodohospodářský majetek ve vlastnictví svazků
  • předkladatelem a managerem projektu Ochrana vod povodí řeky Dyje Majoritním akcionářem je Sdružení vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. (SVKMO s.r.o.), která vlastní 50.31 % akcií.


Vírský oblastní vodovod s.m.o. - www.vov.cz

Jedná se o zájmové sdružení právnických osob.

Předmětem činnosti je správa majetku Vírského oblastního vodovodu (VOV) a rozvoj a strategie VOV. Doplňkovou činností je také poradenství v oblasti vodního hospodářství.

Sdružení, které vzniklo za účelem řešit problém se zásobováním pitnou vodou pro obyvatele měst a obcí situovaných na územích bývalých okresů Žďáru nad Sázavou, velkého území Brna – venkova a samozřejmě města Brna.

Rozvojové plány počítají s napojením dalších obcí a měst s nekvalitními nebo nedostatečnými zdroji pitné vody na Vírský oblastní vodovod. V současné době probíhají přípravné práce k připojení skupinového vodovodu Židlochovice, Ivančice-Rosice, Střelice a řady dalších obcí na Vírský oblastní vodovod.