obrázek bez popisu

Přihlášení odběratele pitné vody

Přihlášení odběratele pitné vody

Podklady potřebné k uzavření smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod:

1. Domácnosti

- Stav vodoměru včetně čísla vodoměru nebo čísla odběrného místa
- Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená
katastrálním úřadem, či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví)
- Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu
- Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)


2. Právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelé

- Stav vodoměru, číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa
- Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená
katastrálním úřadem)
- Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ
- Číslo účtu
- Pokud vlastník nemovitosti prozatím list vlastnictví nemá, je nutno dodat rozměry ploch
uvedené nemovitosti nebo parcely, ověřené pracovníkem provozu
- Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc.
Nová smlouva se vždy uzavírá s vlastníkem nemovitosti.

Formulář potřebný k uzavření smlouvy naleznete: