PRAKTICKÉ INFO

Kam se obrátit v případě poruchy?
Při poruše na - vodovodních řadech na tel. číslo 602 586 472

                     - kanalizačních řadech na tel. číslo 602 586 481

NAPIŠTE NÁM
Vaše náměty přidejte zde
AKTUALITY

ODVOLÁNÍ 17.9.2016

Ceník vodného a stočného Ceník vodného a stočného zdeTermíny odečtu vodného a stočného zde

KVALITA VODY
Informace o kvalitě vody - I. čtvrtletí